# Class Name Guild Score
1 paladin paladin icon Estawn Elendil 8,900
2 warlock warlock icon Reedundemon zooltima 7,594
3 hunter hunter icon Øsiris ne fait que passer 6,934
4 shaman shaman icon Darkwraith Elendil 6,820
5 druid druid icon Rahan est des notres 6,082
6 death knight death knight icon Shunkou Helios 5,394
7 druid druid icon Fizwizbiz Pangée 2,575
8 warrior warrior icon Perkutor 1,911
9 paladin paladin icon Inibulle Angry Kodos 787
10 druid druid icon Berezko Quebec Sources 254