# Class Name Realm Score
26 rogue rogue icon Tmpikaboo US-Tichondrius 7,699
27 priest priest icon Zeg US-Frostmourne 7,695
28 mage mage icon Whateveh US-Turalyon 7,690
29 paladin paladin icon Káinx EU-Ragnaros 7,683
30 druid druid icon Flodara US-Lightbringer 7,668
31 shaman shaman icon Diablous EU-Stormscale 7,658
32 hunter hunter icon Riddle TW-Hellscream 7,641
33 warlock warlock icon Turska EU-Ghostlands 7,640
34 rogue rogue icon La EU-Ragnaros 7,634
35 hunter hunter icon Jarett EU-Shattrath 7,632
36 warrior warrior icon Tharos EU-Chants éternels 7,622
37 hunter hunter icon Gharzok EU-Blackrock 7,620
38 warrior warrior icon Rhazul EU-Thrall 7,619
39 priest priest icon Floozi US-Kilrogg 7,617
40 druid druid icon Yakushimaru US-Shu'halo 7,604
41 warlock warlock icon Tryy EU-Aggramar 7,598
42 warrior warrior icon Clow US-Nordrassil 7,597
43 shaman shaman icon Remjyo EU-Blackhand 7,595
44 warlock warlock icon Reedundemon EU-Eitrigg 7,594
45 hunter hunter icon Eagle EU-Dalvengyr 7,593
46 druid druid icon Parshath EU-Malorne 7,592
46 demon hunter demon hunter icon Simee EU-Ragnaros 7,592
48 warrior warrior icon Dorah EU-Outland 7,587
49 rogue rogue icon Solidfang US-Quel'thalas 7,585
50 paladin paladin icon Bousasse EU-Dalaran 7,579

Recent Comments

  1. Anonymous on Beladrick
  2. JAB on Teelor
  3. Jessrond on Jessrond
  4. Toni on Tonikor
  5. ion hazzikostas on Tonikor