# Class Name Realm Score
26 warrior warrior icon Ragefreak Twisting Nether 10,905
27 paladin paladin icon Cavollir Kazzak 10,902
28 monk monk icon Cealestes Blackmoore 10,900
28 warlock warlock icon Dótteé Stormscale 10,900
30 death knight death knight icon Raziee Twisting Nether 10,895
31 paladin paladin icon Astranette Sargeras 10,894
32 hunter hunter icon Qsilver Silvermoon 10,891
33 warlock warlock icon Jjejo Ragnaros 10,885
34 druid druid icon Pacteh Twisting Nether 10,883
35 rogue rogue icon Pookizz Sargeras 10,880
36 warrior warrior icon Rivah Tarren Mill 10,879
36 mage mage icon Zarnuul Antonidas 10,879
38 shaman shaman icon Kelami Draenor 10,878
39 druid druid icon Asenia Drak'thul 10,877
39 warrior warrior icon Boozie Aggramar 10,877
41 mage mage icon Nightgloom Kazzak 10,875
42 rogue rogue icon Shadowdager Silvermoon 10,874
43 warlock warlock icon Zandare Stormrage 10,873
43 shaman shaman icon Zír Aegwynn 10,873
45 paladin paladin icon Loker Auchindoun 10,872
46 shaman shaman icon Shom Aggramar 10,867
47 warrior warrior icon Alogon Archimonde 10,866
47 warrior warrior icon Marcus Ravencrest 10,866
47 warrior warrior icon Пургенкамшот Gordunni 10,866
50 evoker evoker icon Jhones Kazzak 10,865

Recent Comments

  1. Emelia Duff on Xye
  2. Odessa Reeves on Xqz
  3. olly on Tonikor
  4. Yer Nan on Tonikor
  5. Scripe on Tonikor