# Class Name Realm Score
25 warrior warrior icon Gormar Kazzak 11,783
25 warrior warrior icon Nefi Nozdormu 11,783
28 paladin paladin icon Bhalls Twisting Nether 11,782
29 warlock warlock icon Boomchak Twisting Nether 11,781
29 death knight death knight icon Raziee Twisting Nether 11,781
31 priest priest icon Kokóó Ragnaros 11,780
32 paladin paladin icon Kezo Arygos 11,779
32 rogue rogue icon Stabjoo Ravencrest 11,779
34 paladin paladin icon Headless Twisting Nether 11,777
34 warlock warlock icon Hucknell Argent Dawn 11,777
34 death knight death knight icon Korudk Draenor 11,777
37 paladin paladin icon Astranette Sargeras 11,775
37 priest priest icon Vronar Nordrassil 11,775
37 death knight death knight icon Xlii Blackrock 11,775
40 hunter hunter icon Brorecru Antonidas 11,774
40 druid druid icon Moonkiki Eredar 11,774
40 paladin paladin icon Redzirey Drak'thul 11,774
40 rogue rogue icon Titrap Sargeras 11,774
44 mage mage icon Fallen Frostwolf 11,773
44 paladin paladin icon Urthodar Arthas 11,773
46 hunter hunter icon Shy Kazzak 11,772
47 warlock warlock icon Ceili Malygos 11,771
47 death knight death knight icon Fríck Tarren Mill 11,771
47 druid druid icon Rakugokken Twisting Nether 11,771
50 shaman shaman icon Xye Bloodfeather 11,770

Recent Comments

  1. Emelia Duff on Xye
  2. Odessa Reeves on Xqz
  3. olly on Tonikor
  4. Yer Nan on Tonikor
  5. Scripe on Tonikor